Skip navigation

Portret Grupy M&M

Portret Grupy M&M

Militzer & Münch International Holding AG jest znanym i cenionym międzynarodowym dostawcą rozwiązań logistyczno - transportowych. Grupa M&M rozpoczęła działalność w 1880 roku w Niemczech. Aktualnie siedziba firmy znajduje się w St. Gallen w Szwajcarii, a sieć M&M tworzy 40 przedsiębiorstw zarejestrowanych i działających na podstawie przepisów prawa lokalnego, mających łącznie ponad 100 oddziałów w 33 krajach Europy, Azji i Afryki.

W ramach całej sieci M&M oferowane są kompleksowe usługi logistyczne i spedycyjne w przewozach drogowych, kolejowych, lotniczych i morskich oraz pełne spektrum usług związanych z obsługą celną towarów. M&M oferuje najwyższą jakość obsługi Klienta, co możliwe jest dzięki wysoce wykwalifikowanej i zaangażowanej w poszukiwanie najlepszych rozwiązań kadrze, którą tworzy zespół składający się z około 2800 pracowników.

Dzięki ciągłemu doskonaleniu i dążeniu do zaspokojenia w pełni potrzeb naszych klientów, Grupa M&M notuje co roku wzrost wartości sprzedaży, a w ubiegłym roku obrót wszystkich Spółek na świecie wyniósł 468 milinów Euro.

Wzajemne zrozumienie, poszanowanie różnorodnych kultur, podejmowanie decyzji z respektem do środowiska naturalnego oraz wzmocnienie relacji międzyludzkich w pracy, to codzienna praktyka we wszystkich przedsiębiorstwach, które tworzą Holding Militzer & Münch na całym świecie.