Skip navigation

Warunki świadczenia usług podczas pandemii Covid-19

Warunki świadczenia usług podczas pandemii Covid-19

W związku z wpływem epidemii koronawirusa (COVID-19) na operacje logistyczne oraz brakiem możliwości przewidzenia wszelkich okoliczności z tym związanych dla świadczonych usług, jesteśmy zmuszeni zastrzec prawo do modyfikacji całości lub części ofert handlowych w tym w szczególności do zmian w zakresie ustalonego przebiegu transportu, stawek i terminów.

Informujemy jednocześnie, iż realizacje transportów mogą napotykać dodatkowe trudności oraz generować dodatkowe opłaty lub koszty przewoźników i podwykonawców związane z aktualną sytuacją epidemiologiczną.

Pragniemy zapewnić, iż stale monitorujemy zmieniającą się sytuację oraz dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać płynność operacji transportowych dla naszych klientów w tym trudnym czasie.